FSMVÜ | FSM ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Hakkımızda
    •  
Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi

FSM DUAM

 

Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde bir merkezdir. Öncelikli araştırma sahası Fatih Sultan Mehmet dönemi olmakla birlikte Osmanlı Tarihi’ni ilgilendiren her konu bu merkezin ilgi alanı içine girmektedir. Bu bağlamda merkezin amacı, Fatih Sultan Mehmet ve döneminin tarihini siyasi, askerî, iktisadî, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemektir. Ayrıca dönem tarihine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongre, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek de merkezin amaçları arasındadır

  

Bu amaçlar doğrultusunda merkezin faaliyetleri:

1.Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili konularda ulusal ve uluslararası inceleme, akademik toplantı ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek;

2.Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak;

3.Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, buna yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre, seminer ve paneller düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;

4.Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayımlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak;

5.Fatih Sultan Mehmet ve dönemi araştırma ve uygulamaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak;

6.Fatih Sultan Mehmet ve dönemi araştırma ve uygulamaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici veya sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak şeklinde sıralanabilir. 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi