FSMVÜ | FSM ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ OSMANLI DÜNYASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU YAZIM KURALLARI

         Çalışmada yayımlanacak Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun kabul ettiği imla kurallarına uyulmaya çalışılmalıdır. Ancak yazarlar kendi yazılarının imlalarından sorumludurlar. Yazılar elektronik ortamda, MS Word kelime işlem programında Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Marj ayarları; üstten 3cm, alttan 1,5cm, sağ ve soldan 1,5cm olmalıdır.

a) Yazar Adı

Yazarın/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum ve bölümü ile e-posta adresi yazılmalıdır.

b) Başlıklar ve Metin

Başlık hem makalenin dilinde hem de İngilizce olarak, büyük harflerle 11 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir.

Bölüm başlıkları girintisiz, koyu ve büyük harflerle, ortalı, Times New Roman, 11 punto, paragraftan önce 12 nk ve paragraftan sonra 0 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı yazılmalıdır (başlıklara numara verilmemelidir). Giriş başlığının altındaki ilk paragraf girintisiz, Times New Roman, 11 punto, iki yana dayalı, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarının altındaki ikinci ve sonraki paragraflar 1 cm girintili, Times New Roman, 11 punto, iki yana dayalı, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Tablo adları Times New Roman, 11 punto, tablo içerikleri Times New Roman, 10 punto olmalıdır.

Bölüm ve alt bölüm başlıklarının altındaki ikinci ve sonraki paragraflar 1 cm girintili, Times New Roman, 11 punto, iki yana dayalı, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Tablo adları Times New Roman, 11 punto, tablo içerikleri Times New Roman, 10 punto olmalıdır.

c) Özet ve Anahtar Kelimeler

Makalenin içeriğini özetleyen en çok 100 kelimelik Türkçe bir “özet” ve altında en çok 100 kelimeden oluşan İngilizce ikinci bir özet verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 5 sözcük) verilmelidir.

d) Alıntılar

Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içerisine 1 punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

e) Dipnotlar

Dipnotlar, 9 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde birden başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazan soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

Örnek:

Makale

Ali Şükrü Çoruk, “Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul’un Fethi Törenleri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 7, Bahar 2016, s. 79.

Kitap

Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara 1995, s. 130.

f) Kaynakça

Kaynaklar girintisiz, Times New Roman, 10 punto, paragraftan önce ve paragraftan sonra 3 nk aralık olacak şekilde birden çok 1,15 satır aralıklı, özel asılı 0,75 cm değerinde iki yana dayalı yazılmalıdır. Kaynaklar, uluslararası bibliyografik standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe ve Yabancı kaynaklar iki yazarlı ise ikinci yazarın soyadından önce “-” yazılmalı, ikiden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce “-” yazılmalıdır.

Örnek:

Makale

Çoruk, Ali Şükrü, “Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul’un Fethi Törenleri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 7, Bahar 2016, s. 79.

Kitap

İnalcık, Halil, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara 1995, s. 130.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi