Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Milli Mücadele Söyleşileri 3 / Bir Asker ve Askeri Tarihçi Gözüyle Milli Mücadele
Duyurular
Milli Mücadele Söyleşileri 3 / Bir Asker ve Askeri Tarihçi Gözüyle Milli Mücadele

FSM DUAM, "Yüzyıldönümünde Milli Mücadele" söyleşilerinin üçüncüsünü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Türkmen’in katılımıyla "Bir Asker ve Askeri Tarihçi Gözüyle Milli Mücadele" başlığıyla düzenledi.

Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Türkmen konuşmasının başında Milli Mücadele tarihinin yazımına ilişkin popüler problemlerden bahsetti. Batıda “Şark Meselesinin” ortaya çıkışından itibaren Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ele alınarak Milli Mücadele öncesi döneme dair genel bir panorama çizildi. Daha sonra Mondros Ateşkesine değinen Türkmen, mütareke döneminde ordu komutanları Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve Cevat Paşa'nın üçler misakından ve Mustafa Kemal Paşa’nın evinde yapılan toplantılardan bahsetti.  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve sonrasındaki İstanbul Hükümetiyle ilişkilerine dikkat çekti. Türkmen, Mustafa Kemal’in yerel güçleri örgütlemesine ve Kuvayi Milliye’yi organize etmesine değindi. Düzenli ordu kurma çalışmalarında köylerdeki öğretmenlere ve imamlara atfedilen başat rolü anlatan Türkmen akabinde Milli Mücadele’nin askeri yönüne dair bilgiler verdi. İnönü ve Kütahya-Eskişehir savaşlarının ardından Melhame-i Kübra olarak anılan Sakarya Meydan Savaşı’ndan askeri taktiksel açıdan bahsetti. Devamında bir yıllık süre içindeki Ilgın Manevraları ve yürütülen psikolojik harekâtı Büyük Taarruza hazırlık bağlamında ele aldı. Türkmen, Büyük Taarruz’da piyadelerin yavaş hareketinin sonucu olarak Yunan Ordusu’nun tamamının yok edilemediğini söyledi. Daha sonra İngilizlerin İstanbul’dan ayrılmasından ve Milli Mücadele’nin bitişinden sonraki süreci inceledi.

Müzakere kısmında ise Milli Mücedele tarih yazımında askeri, diplomatik, siyasi yönlerinin ayrılmazlığı hususuna değinildi. Milli Mücadele tarihi yazımındaki edebi hava eleştirildi. Ayrıca Milli Mücadele’nin askeri yönüne dair küçümseyici yorumlara karşı bu alanın geliştirilmesine yönelik bir tartışma yapıldı. Ve bu tartışmayla program son buldu.

Milli Mücadele’nin farklı veçhelerden ele alındığı “Yüzyıldönümünde Milli Mücadele” söyleşi serisi farklı konu ve isimlerle devam edecek.   • http://fsmduam.fsm.edu.tr/resimler/upload/Yuzyildonumunde-Milli-Mucadele-Soylesiler-32019-11-05-04-41-45pm2019-11-28-06-51-02am.jpg
  • http://fsmduam.fsm.edu.tr/resimler/upload/IMG_72202019-11-29-01-47-27pm.JPG
  • http://fsmduam.fsm.edu.tr/resimler/upload/IMG_72272019-11-29-01-47-27pm.JPG
  • http://fsmduam.fsm.edu.tr/resimler/upload/IMG_72422019-11-29-01-47-27pm.JPG
  • http://fsmduam.fsm.edu.tr/resimler/upload/WhatsApp-Image-2019-12-03-at-22019-12-04-10-57-33am.162019-12-04-10-57-33am.28-PM-12019-12-04-10-57-33am.jpeg
  • http://fsmduam.fsm.edu.tr/resimler/upload/WhatsApp-Image-2019-12-03-at-22019-12-04-10-57-34am.162019-12-04-10-57-34am.29-PM2019-12-04-10-57-34am.jpeg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi