GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATİK VALİDE ÖĞRENCİ PANELİ

Tarihi Mekânları Gözlem Akademisi tarafından, Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi ve Ayasofya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında hazırlanan “Geçmişten Günümüze Atik Valide Öğrenci Paneli” düzenlendi. Panele; tarih, bilim tarihi, psikoloji, mimarlık ve mimari restorasyon bölümlerinden öğrenciler katıldı. Üç oturum süren panelde Atik Valide Külliyesi, öğrencilerin bakış açısıyla disiplinlerarası olarak incelendi.

Program, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasip Saygılı’nın takdim konuşmaları ile başladı. Prof. Dr. Hasip Saygılı, öğrenci panellerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak Üniversitemizin Üsküdar Yerleşkesi’ne ev sahipliği yapan Atik Valide Külliyesi hakkında bir panel yapılmasının önemine dikkat çekti ve sözü Prof. Dr. Suphi Saatçi’ye bıraktı.

Prof. Dr. Suphi Saatçi “Mimar Sinan ve Mimarlık Anlayışı” başlıklı konuşmasında, Mimar Sinan’ın mimarbaşı olma sürecini ele alarak, Osmanlı mimarisindeki eserlerinin önemini vurguladı. Sayın Saatçi’nin hediyesi Prof. Dr. Fahameddin Başar tarafından takdim edildi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından, “Vakıflar İçerisinde Bir İnci Atik Valide Sultan Külliyesi ve Bölümleri” başlıklı birinci oturum Dr. Öğr. Üyesi Emine Tonta Ak başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, Atik Valide Külliyesi’nin bânisi Afife Nurbanu Sultan’ın yanısıra, külliyenin bölümleri ve külliyede sosyal hayat konulu bildiriler sunuldu.

“Psikiyatri Külliyesi Toptaşı Bimarhanesi” başlıklı ikinci oturuma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Kevser Topkar başkanlık etti. Bu oturumda sunulan bildirilerde; Toptaşı Bimarhanesi, bimarhanenin hekimleri,  hekimlerin uyguladıkları yöntemler ve uygulanan yöntemlerin günümüz yöntemleriyle karşılaştırılması konuları ele alındı.

“Atik Valide Külliyesinin Mimarisi” başlıklı, Doç. Dr. İlhami Danış başkanlığındaki son oturumda; külliyenin mimari analizi, Osmanlı Dönemi restorasyon çalışmaları ve Cumhuriyet Dönemi yenileme çalışmaları konu edinildi. Prof. Dr. İlhami Danış, oturumu sonlandırırken, öğrenci panellerinin gençlere deneyim sunduğunu ve akademiye teşvik ettiğini vurguladı.

Katılımcılara sertifika takdiminin ardından, Geçmişten Günümüze Atik Valide Öğrenci Paneli nihayete erdirildi. Programımıza katılım sağlayan tüm hocalarımıza ve öğrencilere teşekkür ederiz.

Haber: Aleyna Nur Dingiş ve Zehra Işık, Tarih Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri